Pisanie pracy licencjackiej – najczęstsze błędy. Warszawa i jej rynek pracy.

Pisanie pracy licencjackiej dla każdego studenta jest ważną częścią jego starania się o dyplom oraz swoistym podsumowaniem swojej dotychczasowej edukacji na wybranej uczelni. Student przygotowuje się do tego momentu przez cały okres studiów i jego pierwszym krokiem powinno być wybranie zagadnienia, które chce zgłębić. 

Na tym etapie częstym błędem jest porwanie się studenta na trudny temat. Nie potrafi on później dobrze obronić. Posiadając niewystarczający zakres wiedzy, po pierwsze nie jest w  stanie dostatecznie dobrze dokonać wyboru samej literatury przedmiotu lub literatura ta nie jest dla niego zrozumiała.

Pisanie pracy licencjackiej wymaga od studenta wiele wysiłku i wkładu. Na etapie wyboru tematu można sobie tę pracę ułatwić. Dobre relacje z promotorem także pozwalają już na wstępnym etapie wybrać taki temat, który pozwoli studentowi w jak największym zakresie wykorzystać jego wiedzę, usystematyzować jego wiadomości.

Drugim błędem popełnianym przy pisaniu pracy licencjackiej jest opracowanie złego planu pracy, takiego, który nie przybliży zgłębianego zagadnienia, a jedynie będzie wokół niego krążył. Taki plan  może w gruncie rzeczy sprawić, iż ostatecznie nasza praca będzie nie na temat, a promotor odrzuci ją w całości.

Prace licencjackie, a Warszawa i jej rynek pracy.

Warszawa jest miastem, w którym pensje są najwyższe. Jest to miasto, w którym siedziby mają największe polskie i zagraniczne firmy. Podobnie jak w przypadku reszty kraju, najbardziej pożądani są przedstawiciele handlowi, inżynierowie oraz wykwalifikowani pracownicy fizyczni. Kończąc licencjat, będziemy najprawdopodobniej celowali w pierwszą, albo drugą grupę pracowników. Innymi słowy, będziemy chcieli pracować albo jako sprzedawcy, albo wąsko wyspecjalizowani eksperci od pracy umysłowej. Musimy pamiętać na tym, że stale musimy pracować nad swoimi kompetencjami i umiejętnościami. Rynek pracy ciągle się zmienia i ewoluuje. Edukacja, podobnie jak biznes, coraz mocniej przechodzą do internetu. Cyfryzacja jest nieunikniona i się pogłębia. Musimy więc stale się doskonalić, bowiem dyplomy uczelni straciły już na znaczeniu. Liczą się obecnie praktyczne umiejętności.

 

 

Dodaj komentarz